Průmyslové a pozemní stavitelství Brno s.r.o.
logo

Zahraničí
- PRSB do r. 1997- průmyslové základny a cihelny
- Projektová příprava paroplynové elektrárny v Tomsku
- Konzultační činnost pro Gazexport Moskva

foto foto
foto foto
foto foto
Tuzemsko
- rekonstrukce zámku a ubytovacích kapacit pro MP Holding, Boskovice
- stavby zemědělsko-průmyslového charakteru – velkochov hovězího dobytku
- komplexy RD v satelitech Popůvky, Kuřim
- golf klub Kořenec-studie

foto foto foto